Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Angela

Angela

Cvet pink-iskričav, srednje krupan i slabo ispunjen.