Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Afus Ali

Afus Ali

Čokot je veoma jakog vegetativnog potencijala. Grozd je krupan, konusnog oblika, rastresit. Masa grožđa najčešće varira između 200 i 500g, a izuzetno može dostići masu od 1 do 2kg. Bobice su krupne ili veoma krupne, jajoliko ili urmasto izdužene. Afuz-ali se javlja kao visoko prinosna sorta, masa prinosa se kreće od 18 do 25 hiljada kg/ha, a pri uslovima navodnjavanja prinosi mogu biti i znatno veći.

Srednje kasno sazrevanje
PODLOGE:Berlandieri X Riparia: KOBER 5BB; GM 13-45-5; SO4; SO4 762; SO4 102 TELEKI 5C
Berlandieri X rupestris: PAULSEN 1103