Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Blek Medzik 1

Blek medžik

Crno grožđe otporno na bolesti. Zri u avgustu, grozdovi su veličine oko 800 g. Prosečna težina ploda 8g. Sorta stvorena u Moldaviji u Institutu za vinogradarstvo u Chisinau i introducirana u Italiju posredstvom Vivai Cooperativi Rauscedo.

Rano sazrevanje
PODLOGE: Berlandieri X Riparia: KOBER 5BB; GM 13-45-5; SO4; SO4 762; SO4 102 TELEKI 5C
Berlandieri X rupestris: PAULSEN 110