Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Columna

Kolumna

Izuzetno otporan, stubasti varijetet zapadne tuje (Thuja occidentalis), pravilnog, valjkastog oblika, zatupastog vrha, visine do 5m, a širine maksimalno do 1m. Može se saditi u kombinaciji sa drugim niskim četinarima, uz ulaze ili duž staza. Dobro se održava u žardinjerama. Izuzetan efekat može se postići i ako se koristi za formiranje visokih živih ograda.i sadi se na rastojanju od 60-70cm. Kao što i sam naziv govori raste u obliku stuba ne ide puno u širinu, tako da rezanje skoro da i nije potrebno, lako se održava i nije posebno zahtevna.