Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Montmorency

Montmorency

Montmorency višnja predstavlja podvrstu kisele višnje (Prunus cerasus). Ove višnje su prvenstveno deo sorte svetlo-crvena Amarela, pre nego tamno crvene Morela sorte.

Daje velike, svetlo-crvene plodove (neke jedinke daju tamno crvene plodove). Vrlo je popularna sorta kiselih višnji i dosta se koristi za pite, kao i za džemove. Mogu se i konzervirati.

Takođe su zastupljene u osušenoj formi, dosta su cenjeni sok i voćni koncentrat od ove sorte višanja.

Još od početka 21. veka ova sorta je promovisana kao zdrava hrana, zbog nekoliko zdravih sastojaka.

Srednje kasno sazrevanje
PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt