Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Oblacinska

Oblačinska

Oblačinska višnja ima horizontalan (površinski) korenski sistem, koji prodire u dubinu 50–60 cm. Koren je tamno sive boje. Stablo oblačinske višnje je slabo bujno i patuljasto, dosta kompaktno i pogodno za gustu sadnju. Krošnja se najčešće oblikuje u loptastu ili široko piramidalnu. Grane su sa kratkim internodijama i celom su dužinom plodne, kao kod per tipova. Pupoljci su skoro jajasti, sive boje sa kestenjastom nijansom, glatke površine.

Plod (koštunica) oblačinske višnje je sitan, mase oko 3 g, loptast do loptasto-kolačast, dosta ujednačene krupnoće i sazrevanja. Pokožica (egzokarp) je tamnocrvena i tanka. Meso (perikarp) je crveno, srednje čvrsto, sočno, nakiselo, aromatično i kvalitetno. Sok od mesa je intenzivno crven i dosta bogat rastvorljivom suvom materijom, šećerima, kiselinama i vitaminima. Seme je sitno i relativno se lako odvaja od ploda. Plod se srazmerno lako odvaja od peteljke. Dobro podnosi prevoz i može da se sačuva 3–5 dana u svežem stanju.

Srednje rano sazrevanje
PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt