Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Regina

Regina

Kasno sazrevanje
PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt