Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Sam

Sam

Srednje rano sazrevanje
PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt