Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Giorgia

Giorgia

Rano sazrevanje
PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt