Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Ferrovia

Ferrovia

Srednje kasno sazrevanje
PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt