Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Starking Hardy Giant

Starking Hardy Giant

Srednje rano sazrevanje
PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt