Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Grosse Germersdorfer

Grosse Germersdorfer

Kasno sazrevanje
PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt