Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Lapins

Lapins

Srednje kasno sazrevanje
PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt