Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Kordia

Kordia

Kasno sazrevanje
PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt