Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Van E1360018087832

Van

Srednje kasno sazrevanje
PODLOGE: Prunus avium; Prunus mahaleb; Colt