Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Prunus Persica

Prunus persica

Zahtevaju adekvatno letnje navodnjavanje, duboku i dobro dreniranu podlogu, visoku koncentraciju nitrata, redovno proređivanje i suzbijanje štetočina sprejevima, kako bi se sprecilo uvijanje listova i truljenje.

Srednje rano sazrevanje
PODLOGE: Prunus persica; St. julien