Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Dixired

Diksired

Ovo je breskva srednje veličine sa crvenom kožicom i blagim mrljama; plod dobija boju pre sazrevanja; ima čvrstu, žutu pulpu sa umereno dobrim ukusom. Srednje rano sazreva.

Srednje rano sazrevanje
PODLOGE: Prunus persica; St. julien