Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Marie Matilde

Marie Matilde

Rano sazrevanje
PODLOGE: Prunus cerasifera; St. julien