Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Palummella

Palummella

Srednje rano sazrevanje
PODLOGE: Prunus cerasifera; St. julien