Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Goldrich

Goldrich

Plod ove sorte je veliki i ovalan, sa skoro istim polovinama. Ima čvrsto, jako narandžastu pulpu fine teksture, takođe ima dobar ukus i kvalitet. Goldrich sazreva imajući svetlo narandžastu boju, kožicu sličnu vosku, bez crvenila. Osnovna boja mora da se razvije u potpunosti kako bi se osigurala mala kiselost. Goldrich stabla su energična i produktivna. Delimično je samo-oprašujuća i trebala bi biti podvrgnuta ukrštenom oprašivanju.

Rano sazrevanje
PODLOGE: Prunus cerasifera; St. julien