Proizvodnja sadnica i sadnog materijala
Ruth Gerstetter

Rut Gersteter

Ovo je visoko kvalitetna, rana šljiva srednje veličine sa žuto-zelenim mesom, namenjenim za kuvanje, sušenje i za upotrebu u svežem stanju. Drvo je parcijalno pokriveno plodovima, cveta kad i Rana Lakstonka i Bavay Gage.

Rano sazrevanje
PODLOGE: St. julien; Prunus cerasifera